GDPR

Odesláním vyplněné objednávky pro potřeby zajištění zaměstnance poskytujete společnosti GRAPECARE LTD, se sídlem CV13PP Coventry, SHERIFFS ORCHARD THE APEX 2, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 07501204

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby:

GRAPECARE LTD, organizační složka, se sídlem Praha – Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 11000, IČ 24245470, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, spisová značka A 75783

, jakožto Správci osobních údajů, své osobní údaje za účelem a po dobu realizace Vaší objednávky.

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.