Legislativa

  • Zprostředkovávat zaměstnání českým a cizím státním příslušníkům do České republiky mohou pouze Agentury práce, které získaly povolení od Generálního ředitelství úřadu práce v České republice
  • Naše firmě GRAPECARE  LTD org.složka bylo toto povolení uděleno 22.4.2014
  • V případě, že nabízí zprostředkování zaměstnanců jiné podnikatelské subjekty, činí tak nelegálně a bohužel v důsledku toho můžete být postiženi vysokou pokutou i vy, jakožto zaměstnavatel pracovníka ze zahraničí
  • Pokud pracovnice není ze zemí EU, je nutno zajistit pracovnici Zaměstnaneckou kartu, o kterou si sama žádá v zemi, kde se nachází
  • V ČR je třeba získat povolení příslušného Úřadu práce k uvolnění pracovníka místa pro cizince
  • Agentury práce bohužel nemají oprávnění cizí státní příslušníky zaměstnávat, mohou je pouze zprostředkovat jinému subjektu, který je zaměstná
  • Cizinci u nás také mohou pracovat na živnostenský list
  • V případě, že cizince zaměstnáte (může fyzická osoba i firma), vztahují se na něho stejná práva a povinnosti jako na českého státního příslušníka
  • Obor azylové a migrační politiky spadající pod MV ČR muse mít přehled o pobytu a pohybu cizince u nás. Z toho důvodu je povinnost nahlásit  změnu zaměstnavatele, bydliště a pracovního zařazení cizince
  • Pokud cizinci skončí platnost zaměstnanecké karty a nezažádá o její prodloužení, pohybuje se tím na území ČR nelegálně a  hrozí mu tím okamžité a nenávratné vyhoštění ze země.

Zjistěte si, zda-li společnost, od které hodláte najímat zaměstnance je agenturou práce zde:

ověř agenturu práce