Naše rady a zkušenosti

 • Chovejte se k hospodyni laskavě, seznamte ji s Vašimi zvyklostmi, všemi členy rodiny včetně zvířat.
 • Hospodyně se stává členem Vaší domácnosti a pokud se bude starat i o děti, popovídejte si o výchově, přístupu, pravidlech, atp.
 • Hned ze začátku seznamte hospodyni se všemi činnostmi, které bude vykonávat
 • po příjezdu počítejte s přibližně měsíční adaptační dobou, než hospodyně bude fungovat podle Vašich představ
 • Proberte spolu stravování a dohodněte se na jejím způsobu stravování. Filipínky mají hlavní potřebu rýže a k tomu zeleninu, maso.
 • Zajistěte přístup k internetu, aby hospodyně mohla skypovat se svojí rodinou
 • Zajistěte mobilní telefon a dohodněte si pravidla komunikace
 • Zajistěte hospodyni bankovní účet, kam jí budete zasílat mzdu
 • Pokud hospodyně přiletí v zimním období z teplých krajin, nachystejte pro ni teplé oblečení nebo hned zajděte nové pořídit
 • Proveďte ji po okolí, seznamte ji se sousedy, dodejte jí pocit důvěry a bezpečí
 • Nastavte si pracovní dobu a dobu volna. Nepřetěžujte svoji hospodyni. Přetížená a unavená, eventuelně nemocná hospodyně Vám bude k ničemu.
 • Seznamte hospodyni s praktickým lékařem, kam může zajít v případě nemoci. Počítejte během pobytu také s návštěvou zubního a ženského lékaře. Návštěvu lékaře doporučujeme s Vaším doprovodem
 • Uhraďte hospodyni úrazové pojištění
 • Dohodněte si termín její dovolené a odcestování domů. Letenku zpět domů ji hradíte jednou za dva roky.
 • Počítejte, že Vás může hospodyně doprovázet pouze v rámci shengenského prostoru
 • V případě, že změníte adresu nebo hospodyni budete chtít propustit, musíte nám vše vždy nahlásit, neboť odbor azylové a migrační politiky musí mít přehled o pobytu hospodyně u nás (změna zaměstnavatele, místa pobytu, pracovního zařazení).