Režim Ukrajina, Filipíny

Režim Ukrajina

V rámci režimu Ukrajina spolupracujeme s místními zaměstnavateli a zajišťujeme pracovníky do zemědělství, stavebnictví, atp. Firmy, které mají zájem najímat zaměstnance přes Režim Ukrajina, musí zaměstnávat více jak 10 pracovníků na hlavní pracovní poměr, doložit bezdlužnost na příslušných úřadech a zažádat o členství do režimu.

 

Režim Filipíny - nově od května 2018

Naše firma dlouhodobě zajištuje zaměstnance do firem z Filipín. Na Filipínách vlastníme akreditace od státní filipínské organizace POEA , která  reguluje  a schvaluje výjezd filipínských občanů za prací do jiných zemí. Všem uchazečům zajištujeme zaměstnaneckou kartu, na základě které mohou legálně pracovat v ČR minimálně po dobu 2 let. Poté je možné opakovaně platnost zaměstnanecké karty prodloužit.

Režim Filipíny má sloužit k cílenému a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro státní občany Filipín, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou pracovní činnost (na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění Klasifikace zaměstnání  CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 – 8: řidiči, skladníci, montéři, svářeči, švadleny atd.).

O žádostech o zařazení do Režimu bude rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě doporučení od české podnikatelské reprezentace nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Roční kapacita pro tento projekt je 1000 uchazečů pro každou z obou zemí (tzn. cca 85 uchazečů měsíčně na každou zemi).

Po naplnění měsíční kapacity daných zastupitelských úřadů bude příjem žádostí zastaven. Uchazeči budou mít možnost přihlásit se dopředu s několikatýdenní časovou rezervou.

Režim je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců, nemají žádné závazky vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce. Pracovní pozice, na které má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do Režimu zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele.

V současné době přijímáme objednávky od lokálních zaměstnavatelů k zajištění zaměstnanců z Filipín.

KAPACITA JE OMEZENA.